Masz pytania? Skontaktuj się z nami! +48 504 709 173

Realizacja zamówień

Towar (ładunek) podejmujemy z wyznaczonego przez naszych Klientów miejsca po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu lub złożeniu zamówienia poprzez e-mail oraz ustaleniu terminu i warunków podjęcia transportu.

 

  • Przyjęcie lub odmowę przyjęcia zlecenia potwierdzamy e-mailem lub telefonicznie w czasie 30-60min.
  • W zgłoszeniu drogą elektroniczną (e-mail) oprócz danych adresowych miejsca odbioru i dostawy towaru, należy podać:

 

1. Rodzaj ładunku (towaru) oraz zawartość przesyłek


2. Rodzaj opakowania tj. kartony, puszki, towar luzem

 

3. Wagę rzeczywistą lub/i wagę wolumetryczną, np. ilość opakowań, kartonów, palet, itp.

 

4. Maksymalny możliwy termin dostawy (data, godzina, i inne szczegółowe informacje, mogące przyspieszyć dostawę, a także numery telefonów i nazwiska osób do kontaktu (w języku angielskim, niemieckim lub francuskim)

 

5. Nazwę firmy, nazwisko i imię zleceniodawcy oraz nazwę i dane adresowe płatnika (do faktury VAT za transport)

 

6. Wskazanie innych okoliczności mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa przewożonego ładunku (przesyłek)

 

7. Podanie informacji na temat dokumentów towarzyszących, np. delivery note, invoice, etc.

 

8. W przypadku transportu międzynarodowego dokument CMR w formacie „xls” na życzenie Klientów przesyłamy do wypełnienia pocztą elektroniczną

 

9. Prosimy o rzetelne wypełnienie dokumentu CMR oraz załączenie do transportu dokumentów towarzyszących, takich jak np. faktura za towar, potwierdzenie odbioru towaru lub innych dokumentów, mających dla Państwa znaczenie

Copyright to USŁUGI TRANSPORTOWE ARIEL ŻURAWSKI 2020 | Design by wollszleger.com